De Leesjury is een leesclub

De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar. De juryleden lezen, bespreken en beoordelen een aantal boeken. Vaak komen ze samen in leesgroepen om over de boeken te praten. Aan het einde van het leesjaar bepalen ze welke boeken ze het best vinden en reiken ze hun prijzen uit. 

affiche van de leesjury

Wat zijn de ideeën achter de Leesjury?

De Leesjury wil het leesplezier van kinderen vergroten, en hen doen groeien als lezer. Ze doet dit door verschillende soorten verhalen aan te bieden, door met de juryleden te praten over die verhalen, en door lezers bij elkaar te brengen.

Wie kiest de boeken?

De juryleden van de Leesjury lezen een lijst van vooraf gekozen boeken. Uit alle kinder- en jeugdboeken die verschijnen, stellen de selectieteams voor elke leeftijdsgroep een gevarieerde lijst samen.

Wie maakt de Leesjury mogelijk?

Er staan veel schouders onder de Leesjury. Iedereen Leest coördineert, maar de uitvoering gebeurt door selectielezers, coördinatoren en begeleiders. Zij kiezen de boeken, organiseren leesgroepen en praten met de juryleden over de boeken.