Griet Loix
Iedereen Leest
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
03 204 10 05
deleesjury@iedereenleest.be