Het stappenplan

Wil je je eigen werking van de Leesjury beginnen? Dit stappenplan wijst je de weg.

1. Neem de basisprincipes van de Leesjury door

een begeleider toont een boek aan een leesgroep
© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Kort samengevat is de Leesjury een leesclub waarin kinderen en jongeren boeken lezen en beoordelen. Ze brengt duizenden juryleden samen om te praten over boeken in bibliotheken, scholen en boekhandels. 

De Leesjury steunt daarvoor op een aantal basisprincipes. Neem die goed door. Zo werken we allemaal met dezelfde ideeën in het achterhoofd. 

Dit zijn de basisprincipes van de Leesjury

 1. Alle kinderen de kans geven lezer te worden. Alle kinderen die van verhalen houden, zijn welkom in de Leesjury. Het maakt niet uit hoe goed of hoe vaak je leest. 
 2. De variëteit aan verhalen tonen. Door een gevarieerde selectie van verhalen aan te bieden, toont de Leesjury de rijkdom van lezen en ontdekken de juryleden wat ze graag lezen. 
 3. Kinderen kritisch doen denken. Juryleden beoordelen de boeken en vergelijken ze met elkaar. Daardoor gaan ze aandachtiger en kritischer lezen.  
 4. Lezers bij elkaar brengen. De Leesjury is een club, waarbij kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en samen de boeken beleven.

2. Stel je eigen Leesjury-netwerk samen

Een Leesjury-groep organiseer je niet alleen. Je steunt je op je eigen netwerk. Hoe ziet dat van jou eruit? Wie neemt welke rol op? 

Een Leesjury-netwerk steunt op deze pijlers

 1. De coördinator
  De coördinator is de spil en het aanspreekpunt van je werking. Vaak is dat een bibliotheekmedewerker of leerkracht, maar dat hoeft niet.
 2. De leverancier van boeken
  Zonder boeken geen Leesjury! De bibliotheek is een vanzelfsprekende organisator of partner, maar soms kopen scholen of oudercomités de boeken zelf aan.
 3. De geldschieter 
  De boeken van de Leesjury kosten geld. Materialen zoals inspiratiefiches kan je gratis downloaden via de site, maar promotiematerialen en leesdagboeken koop je. Wie betaalt dit? Welke extra materialen kan of wil je aankopen? Waar kan je kopiëren of printen? Vaak past dit alles binnen het budget van de bib of school, en soms vraagt een Leesjury-groep een bijdrage aan de ouders  
 4. De locatie 
  Een Leesjury-werking heeft een uitvalsbasis: de plek waar de juryleden informatie krijgen, waar ze hun boeken halen en waar hun (eventuele) leesgroep samenkomt.
 5. Iedereen Leest
  Iedereen Leest is de organisatie achter de Leesjury. Ze organiseert onder meer studiedagen en overleg tussen coördinatoren en begeleiders, telt de stemmen van de juryleden, en zorgt voor de boekenlijsten, inspiratiefiches bij de boeken, leesdagboeken en promotiematerialen zoals bladwijzers en potloden. Ze steunt lokale slotfeesten en organiseert elk jaar een feest voor de juryleden van groep 5, 6 en 7.

De Leesjury op school

Wil je een Leesjury-groep op school beginnen? Dat kan! Er zijn geen specifieke spelregels voor een Leesjury-werking op school. Toch zijn er voor scholen een paar bijzonderheden. We zetten ze even op een rij. 

3. Bepaal hoe je werking eruit zal zien

een leesgroep van de Leesjury op school
© Michiel Devijver | Iedereen Leest

Je kan op verschillende manieren aan de slag met de Leesjury. Zo kies je zelf met welke leeftijdsgroepen je werkt en of je begeleide leesgroepen organiseert. Afhankelijk van je middelen en situatie, kan je je werkwijze elk jaar aanpassen.

Begin gerust klein! Dan kan je gaandeweg bijsturen en uitbreiden. Doe wat op dit moment bij je situatie en middelen past.

Met welke leeftijdsgroepen werk je? 

Je kan met alle leeftijdsgroepen starten, maar dat moet niet. Kies de leeftijdsgroepen waarvoor je al juryleden hebt, of waar je je goed bij voelt. Wanneer je juryleden doorgroeien naar de volgende leeftijdsgroep, kan je werking vanzelf meegroeien.

 • Als je niet zeker bent van de respons, zijn groep 3 en groep 4 een goede optie. Hierin zitten meestal veel enthousiaste kinderen.  
 • Met enthousiaste en leesgrage leerkrachten, zijn groep 1 en groep 2  handig. Je leest de boeken voor in de klas, om er daarna samen over te praten en rond te werken.

Werk je met of zonder leesgroepen?  

Veel Leesjury-groepen organiseren leesgroepen, maar dat moet niet. Dit zijn mogelijke scenario's:

 1. Een werking met begeleide leesgroepen: de juryleden komen samen om over de boeken te praten. Je hebt begeleiders nodig, een plek en een moment om samen te komen. 
 2. Een werking zonder begeleide leesgroepen: de juryleden lezen en beoordelen de boeken zelf (vaak met hulp van hun ouders). De coördinator informeert en motiveert hen, leent de boeken uit en verzamelt hun stemmen. 

Je kan die twee scenario's combineren: dan werk je zowel mét als zonder begeleide leesgroepen. Bijvoorbeeld omdat je voor sommige leeftijdsgroepen geen begeleiders hebt en voor andere wel. 

De Leesjury heeft ook een internetjury. Hierbij heb je geen coördinator nodig. Internetjuryleden hebben een eigen account op de website waar ze hun stemmen doorgeven.

Hoe verdeel je de boeken onder je juryleden? 

Je weet al waar je de boeken haalt. Maar hoe verdeel je die onder je juryleden? Hoe zorg je ervoor dat de juryleden alle boeken kunnen lezen? Weinig Leesjury-groepen hebben één boek per jurylid. De meeste groepen gebruiken een doorschuifsysteem waarin ze goede afspraken maken met de juryleden en hun ouders.

Bij de Leesjury kan veel, maar moet weinig

Een Leesjury-werking kan groots en feestelijk zijn. Maar ook kleine groepen zijn heel gezellig. De basis is altijd: juryleden lezen de boeken van de Leesjury, ze denken erover na, praten er samen over, en bepalen welk boek ze het liefst lazen. Jij en je eventuele begeleiders ondersteunen hen hierbij. Hoe je dat precies aanpakt, bepaal je zelf. We helpen je graag!

4. Plan vooruit

Laat je inspireren 

Als je aan de slag wil met de Leesjury, vraag je een account aan. Dat doe je met het formulier onderaan deze pagina.

Via je account heb je toegang tot een heleboel informatie over de Leesjury.

 • Bij elk Leesjury-boek hoort een inspiratiefiche met ideeën voor begeleiders van de leesgroepen. De begeleiders kunnen hun ervaring online uitwisselen. 
 • Je leest heel precies hoe het stemmen gaat.
 • Veel leegroepen organiseren ook bijzondere start- en slotbijeenkomsten. Iedereen Leest ondersteunt auteursontmoetingen op bovenlokale slotfeesten.
 • Iedereen Leest organiseert studiedagen en overleg tussen begeleiders en coördinatoren. Hier kan je beginnende en meer ervaren coördinatoren en begeleiders ontmoeten.
 • In de kalender staan alle belangrijke data en deadlines voor coördinatoren en begeleiders.

Neem de tijd om alles door te nemen. Laat je inspireren!

Maak een jaarplanning

Wanneer de grote lijnen van je nieuwe werking vastliggen, kan je alles vertalen naar je eerste jaarplanning. Je deelt die planning met partners, begeleiders, juryleden en hun ouders. Plan naargelang je eigen situatie. Noteer bijvoorbeeld:

 • De bijeenkomsten van de leesgroepen
 • Datum en uur van de startbijeenkomst
 • De dag waarop de juryleden stemmen
 • Organiseer je een feestje op het einde van het jaar? Noteer alvast een save the date.

5. Zoek juryleden en begeleiders

Je plan staat stilaan in de steigers! Nu ga je niet alleen op zoek naar juryleden en (eventuele) begeleiders, maar kan je hen ook alle correcte informatie geven. Hou rekening met je eigen situatie en mogelijkheden. Hoe groot kunnen je leesgroepen zijn? Heb je begeleiders nodig? Plaats een oproep, ga langs bij klassen, informeer je vaste ploeg vrijwilligers... Kortom: maak je nieuwe Leesjury-werking bekend.

Informeer je juryleden en je begeleiders

Geef iedereen een overzicht van de belangrijkste informatie:

 • de contactgegevens van de coördinator en/of begeleider(s): waar, wanneer en bij wie kunnen ze terecht met vragen?
 • de afspraken over het lenen en doorgeven van de boeken
 • de titels op de boekenlijst, met eventueel alvast een bladwijzer of een leesdagboek bij. Begeleiders wijs je de weg naar de inspiratiefiches op de website.

Zin om eraan te beginnen?

Met dit formulier vraag je een account aan!

De Leesjury in Staden

Deze foto's tonen hoe de Leesjury in de bibliotheek van Staden gaat. Je ziet juryleden en begeleiders van leesgroepen, de leesdagboeken en stemformulieren.

een leesgroep van de Leesjury
een leesgroep van de Leesjury
een leesgroep van de leesjury rond de tafel
een begeleider van de leesgroep en een jurylid kijken in een boek
drie juryleden bekijken samen hun notitites
een jurylid van de Leesjury maakt een tekening bij een boek
een leesdagboek van de Leesjury
een jurylid vult het stemformulier in
twee juryleden van de Leesjury vergelijken hun stemformulieren
een jurylid van de Leesjury met een feesthoedje op

© Michiel Devijver | Iedereen Leest