De Leesjury op school

Er zijn geen specifieke spelregels voor een Leesjury-werking op school. Toch zijn er voor scholen een paar bijzonderheden. We zetten ze even op een rij. 

Waarom zou je op school aan de slag gaan met de Leesjury? 

Veel lezen en daar plezier in hebben, heeft een sterk effect op onderwijssucces - zo blijkt uit onderzoek. Ook de resultaten van het PIRLS-onderzoek wijzen op een verband tussen de frequentie van lezen voor plezier en de prestaties voor begrijpend lezen. Daarnaast toont dit onderzoek ook dat het leesplezier bij kinderen en jongeren daalt. Door de Leesjury op school te organiseren kan je leesplezier bij kinderen stimuleren.  

Welke leerlingen laat je meedoen?

De Leesjury is er voor alle kinderen die van verhalen houden - dus niet alleen voor de sterke lezers. Het maakt niet uit hoe goed of hoe veel je leerlingen lezen. Stel de Leesjury-boeken aan je leerlingen voor, nodig hen uit, en laat hen kiezen of ze mee willen doen.

Kan je met de hele klas deelnemen aan de Leesjury? 

Een Leesjury-groep vergadert op school
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Klassikaal of vrijwillig meelezen

Een leesgroep van groep 1 (de derde kleuterklas) en van groep 2 (het eerste en tweede leerjaar) kan je prima tijdens de schooluren organiseren. In deze groepen zal je de boeken vooral voorlezen, voor je er samen mee aan de slag gaat.

Zo gauw de juryleden de boeken vlot zelf lezen, is het de bedoeling dat ze vrijwillig meedoen met de Leesjury. Dan kunnen de bijeenkomsten bijvoorbeeld tijdens de middagpauze plaatsvinden, tijdens een zorguur of na schooltijd. Meestal treedt een (zorg)leerkracht of boekenjuf of -meester op als coördinator van de Leesjury-werking, maar ook ouders kunnen meedoen.

Leesjury-boeken in de les

Dat de leerlingen vrijwillig deelnemen, betekent niet dat de boeken van de Leesjury geen rol kunnen spelen tijdens de les:

  • Laat de boeken van de Leesjury meetellen als een gelezen boek voor taal of voor Nederlands, zowel in de lagere als in de middelbare school.
  • Nodig juryleden die buiten schooltijd meedoen uit om in de klas een Leesjury-boek te bespreken. Wie weet maken ze zo hun klasgenoten warm voor de Leesjury.
  • Versier klassen en gangen met de tekeningen die de juryleden maken bij de boeken van de Leesjury.

Waar haal je als school de boeken?  

Juryleden van een Leesjury-groep op school zitten rond de tafel
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Ook voor scholen is één van de grootste klussen de aankoop en het beheer van de Leesjury-boeken. Er zijn scholen waar de oudervereniging mee de schouders zet onder de aankoop van de boeken. Soms verzamelen leerkrachten de boeken uit de bibliotheek van hun eigen gemeente. Maar de meeste scholen proberen samen te werken met de plaatselijke bibliotheek. Met een goed overleg en duidelijke afspraken is er veel mogelijk. 

Hoe organiseer je een begeleide leesgroep op school?  

Ook op school kan je met of zonder begeleide leesgroepen werken. Dat betekent dat je de juryleden al dan niet laat samenkomen om – onder begeleiding van een volwassene – te praten over de boeken.  

Zoek een moment waarop je leesgroep kan samenkomen dat past bij jullie schoolwerking. Vaak is dat tijdens de middagpauze, na schooltijd of tijdens een zorguur. Voor kinderen kan de drempel om deel te nemen aan de Leesjury kleiner zijn als de bijeenkomsten aansluiten op de schooluren.

Kom samen in een klaslokaal of een leesplek op school. Probeer de schoolse sfeer een beetje te doorbreken met extra aankleding, of thee en (een gezonde) snack. Of waarom niet met je leesgroep uitwijken naar de plaatselijke bibliotheek, of misschien zelfs naar een boekhandel in de buurt? De Leesjury is een ideale manier om samen te werken en je netwerk rond lezen te vergroten!

Probeer samen te werken

Door samen te werken, bundel je de krachten. Er zijn veel mogelijkheden om als school een netwerk rond de Leesjury (en lezen) uit te bouwen: met de openbare bibliotheek, met andere scholen uit de buurt, met de plaatselijke academie, een lokaal centrum voor bijzondere jeugdzorg, boekhandels...

Zo pakken je collega's het aan!

Laat je inspireren door de aanpak van deze scholen! Op de foto's hieronder zie je de leesgroepen van GO! De Driesprong in Maldegem in actie.

de Leesjury op school
juryleden van een Leesjury-groep op school luisteren naar een boek
twee juryleden van een Leesjury-groep op school vullen een formulier in
een Leesjury-leesgroep op school vergadert rond de tafel
een Leesjury-leesgroep neemt een gezellig hoekje op school in
juryleden van een Leesjury-groep op school kijken in een boek
een Leesjury-leesgroep op school vergadert rond een tafel
een Leesjury-leesgroep op school aan het werk

© Michiel Devijver en Iedereen Leest